POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

14. mart 2022. | Novosti

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine je nakon provedenog postupka javne nabavke zaključila: „UGOVOR O NABAVCI USLUGE IZRADA LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH“ s konzorcijem kojega čine: Tecno Engineering 2C S.r.l, Rim, Italija, CGX AERO S.A.S. Castres, Francuska i Ecoplan d.o.o, Mostar, 

Predmet ovog Ugovora je izrada 34 letne procedure od kojih će njih 11 biti konvencionalne zasnovane na navigacijskim uređajima na zemlji te 23 procedure zasnovane na satelitskom signalu  (PBN – navigacija zasnovana na perfomansama) za međunarodne aerodrome u BiH. Planirano vrijeme realizacije ugovora je  3 godine. 

Realizacija projekta je otpočela uvodnim sastankom dana 10. 3. 2022. godine koji je održan u Glavnom uredu BHANSA u Mostaru. Na ovom sastanku su, pored predstavnika BHANSA i konzorcija, učestvovali i predstavnici BHDCA koji su dali  informacije o postupku prihvatanja promjene u ATM fukcionalnom sistemu za aktivnost uvođenja novih letnih procedura u operativnu upotrebu te njihovom odobravanju za operativno korištenje. 

Projekt izrade letnih procedura za međunarodne aerodrome u BiH je u potpunosti usklađen s „PBN planom tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“ i Pravilnikom o utvrđivanju zahtjeva za korištenje zračnog prostora i operativnih postupaka u vezi sa navigacijom zasnovanom na performansama ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/22) kojim je u BiH transponirana Provedbena uredba komisije (EU) 2018/1048 o utvrđivanju zahtjeva upotrebe zračnog prostora i operativnih postupaka za navigaciju zasnovanu na performansama.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA