Надлежност

Надлежност

Надлежност

Простор надлежности FIC Бања Лука је латерално подручје летних информација (Flight Information Region – FIR) Сарајево, а вертикално простор од земље до 9500 стопа изнад средњег нивоа мора, изван зона аеродрома и завршних контролисаних области (GND - 9500 ft AMSL outside CTRs and TMAs). Ради се о неконтролисаном ваздушном простору или по категоризацији ваздушног простора од стране Међународне организације за цивилну авијацију (ICAO), класи „G“ ваздушног простора.

Током пружања услуге летних информација, пилот на VFR (Visual Flight Rules) лету има одговорност за:

  • брижну и темељну припрему лета,
  • слушање доступних радио емисија,
  • успостављање радиокомуникације, ако то сматра потребним за сигурно обављање лета,
  • јављање позивног знака авиона, аеродрома одласка и доласка, позиције, нивоа и планиране руте при успостављању радиокомуникације,
  • слушање фреквенције,
  • кратка и јасна јављања,
  • јављање намјераване промјене висине,
  • јављање напуштања контролисаног ваздушног простора,
  • јављање намјераваног уласка у контролисани ваздушни простор,
  • јављање о напуштању фреквенције, ако је радиокомуникација била успостављена.

Ако се од пилота, који одржава радиокомуникацију с Центром летних информација, затражи укључење транспондера на одређени код и/или мод, он не смије сматрати да ће авион бити контролисан или раздвајан од другог саобраћаја.

Назив Центра летних информација је FIC Бања Лука (FIC – Flight Information Center), а позивни знак сервиса у радиотелефонији је Бања Лука Information. Услуга ће у периоду од 15. марта до 15. октобра бити доступна од 7 до 19 сати, а у периоду 16. октобра до 14. марта од 9 до 15 часова по локалном времену (CET). Информације о FIS-у можете пронаћи у AIC A01/14.

Служба летних информација БиХ

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA