Спроведена обука запосленика BHANSA за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају

Спроведена обука запосленика BHANSA за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају / 1
Спроведена обука запосленика BHANSA за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају / 2
Спроведена обука запосленика BHANSA за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају / 3

3. novembar 2022. | Новости

Спроведена обука запосленика BHANSA за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају

BHANSA је у периоду 26.-28.10.2022. године у Мостару организовала обуку за пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају за контролоре ваздушног саобраћаја, а као дио управљања стресом услијед критичне незгоде (CISM). 

Обуку су на темељу уговора закљученог с Друштвом за психолошку помоћ из Загреба спровеле проф. др. сц. Лидија Арамбашић, психологиња и супервизорица психосоцијалног рада и проф. Бранка Старц, психологиња које имају 30 година искуства у спровођењу психолошких кризних интервенција.

На обуци је учествовало 17 запосленика BHANSA-е  и то 14 контролора ваздушног саобраћаја из свих јединица контроле ваздушног саобраћаја, 2 психолога и 1 запосленик Канцеларије за сигурност ваздушне пловидбе. 

Током обуке полазници су упознати с изворима професионалног стреса, препознавањем конкретних извора професионалног стреса код контролора ваздушног саобраћаја, знаковима професионалног стреса и синдрома изгарања на послу, начинима суочавања са стресом, трауматским / кризним догађајима у подручју контроле ваздушног саобраћаја. У наставку се говорило о искуствима с примањем и пружањем подршке након стресних / кризних ситуација на послу, начелима и вјештинама пружања подршке током и након стресних / кризних ситуација, основним начелима комуникацијског процеса и вјештинама нужним за пружање колегијалне подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају.  Водитељице обуке су конкретно демонстрирале подршку након критичних ситуација у ваздушном саобраћају након чега су полазници обуке увјежбавали пружање те подршке.  

По завршетку обуке полазницима су уручени цертификати о успјешно завршеној обуци. Планирано је да се пружање подршке након критичних ситуација у ваздушном саобраћају за контролоре ваздушног саобраћаја формално уведе у BHANSA-и од 01.01.2023. године чиме ће BHANSA бити усклађена са захтјевом  ATS.OR.310 Стрес као дио Уредбе Комисије (EU) 2017/373 од 1. марта 2017. о утврђивању заједничких захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем / пружаоце услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем и за њихов надзор.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA