Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO]

Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 1
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 2
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 3
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 4
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 5
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 6
Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 7

27. maj 2022. | Новости

Одржан курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO]

BHANSA је у оквиру активности на имплементације Уредбе Комисије (EU) 2017/373 од 01. марта 2017. о утврђивању заједничких захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем / пружаоце услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем и за њихов надзор,  а у  сарадњи с EUROCONTROL-ом организовала курс Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO].  

Наведени курс је одржан у Мостару у периоду 16.-19.05.2022. године, а на истом је  учествовало укупно 24 полазника, од којих је 23 било из BHANSA-е, као и ANS инспектор BHDCA г. Драган Петровић.

Курс је провео инструктор EUROCONTROL-а г. Jean – Michel de Rede.

Током овог курса  полазници из различитих организацијских јединица BHANSA (контролори ваздушног сљаобраћаја, специјалисти  у области управљања ваздушним простором и протоком ваздушног саобраћаја, инжењери, специјалисти за сигурност ваздушне пловидбе, прогностичари, специјалисти  службе ваздухопловног информисања и обуке)  су упознати са захтјевима који се односе на  управљање промјенама у ATM/ANS у контексту Уредбе 2017/373.  

Посебан нагласак је стављен на однос између управљања промјенама и спровођењу процјена за  промјене у  АТМ функционалном систему, те промјенама у методологији  по Уредби 2017/373 у односу на тренутно важећу методологију управљања промјенама. Сагледан је однос пружаоца ATM/ANS услуга (BHANSA) с надлежним  тијелом (BHDCA) од нотификације до праћења промјена.

Посебну вриједност курсу дале су практичне вјежбе током којих су увјежбавани поступци у случајевима промјена које се догађају у оквиру дјелокруга рада BHANSA-е као пружаоца ATM/ANS услуга у БиХ. 

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA