Одржан координацијски састанак о реализацији планираних пројеката - изградња будућих аеродрома Требиње и Бихаћ

Одржан координацијски састанак о реализацији планираних пројеката - изградња будућих аеродрома Требиње и Бихаћ / 1
Одржан координацијски састанак о реализацији планираних пројеката - изградња будућих аеродрома Требиње и Бихаћ / 2
Одржан координацијски састанак о реализацији планираних пројеката - изградња будућих аеродрома Требиње и Бихаћ / 3

20. jul 2022. | Новости

Одржан координацијски састанак о реализацији планираних пројеката - изградња будућих аеродрома Требиње и Бихаћ

Дана 14.7.2022.године у Главном уреду BHANSA-е у Мостару одржан је координацијски састанак директора BHANSA-е с представницима SMATSA-е, Аеродрома Србије, те управама будућих аеродрома Требиње и Бихаћ о реализацији планираних пројеката - изградњи будућих аеродрома Требиње и Бихаћ.

На састанку су, поред директора BHANSA, г. Даворина Приморца и замјеника директора г. Томислава Маринковића, судјеловали представници SMATSA-е на челу са директором г. Предрагом Јовановићем, директор Аеродрома Србије, г. Михајло Здравковић, директор ЈП Аеродром Бихаћ г. Анел Хаџић и директор Аеродрома Требиње г. Младен Станковић.

Презентована је аеронаутичка студија аеродрома Бихаћ у којој су обрађена питања процјене површина ограничења препрека и концептуални дизајн конвенционалних и PBN летних процедура. Г. Хаџић је упознао судионике састанка с  плановима и активностима на изградњи аеродрома Бихаћ. 

Г. Младен Станковић је презентовао планове и активности на успостави аеродрома Требиње, а посебно је представио нацрт зонинг плана подручја посебне намјене Аеродром Требиње и идејно решење контролног торња Аеродрома Требиње, као дијела пројекта изградње аеродрома у Требињу.  

Г. Даворин Приморац је подржао планове и приједлоге за планиране пројекте те истакнуо да је  BHANSA формирала Тимове за реализацију активности по питању будућих аеродрома Требиње и Бихаћ, као и да по овом питању има континуирану и успјешну сарадњу с Дирекцијом за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA). Захвалио је директору SMATSA-е на помоћи у изради иницијалног приједлога за дизајн процедура лета на будућем аеродрому Требиње. У оквиру својих Законом прописаних надлежности BHANSA ће, након што BHDCA изда потврду аеродромског оператора, пружати услуге у ваздушној пловидби на аеродромима Требиње и Бихаћ.   

Закључено је да ће се међусобна сарадња наставити с праксом одржавања заједничких састанака, а у сврху реализације планираних пројеката при чему ће BHANSA-а пружити сву могућу помоћ  по питањима везаним за пружање услуга у ваздушној пловидби на будућим аеродромима Требиње и Бихаћ.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA