ОБАВИЈЕСТ ЗА КОРИСНИКЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА БИХ – ДОНЕСЕНА НОВА ПРОЦЕДУРА ПРОМЈЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА У FIR САРАЈЕВО

ОБАВИЈЕСТ ЗА КОРИСНИКЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА БИХ – ДОНЕСЕНА НОВА ПРОЦЕДУРА ПРОМЈЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА У FIR САРАЈЕВО

23. novembar 2022. | Новости

ОБАВИЈЕСТ ЗА КОРИСНИКЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА БИХ – ДОНЕСЕНА НОВА ПРОЦЕДУРА ПРОМЈЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА У FIR САРАЈЕВО

Обавјештавају се корисници ваздушног простора БиХ да је Комитет за управљање ваздушним простором БиХ на својој 72. сједници одржаној 08.11.2022. године уз претходну сагласност Министарства комуникација и транспорта БиХ , Министарства одбране БиХ – МО БиХ, Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ – BHDCA и Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ – BHANSA донио нову „Процедуру промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево“.  Саставни дио процедуре је образац: „Захтјев за одобравање промјене организације и структуре ваздушног простора  у FIR Сарајево с Упутством за израду процјене ризика за промјену организације и структура ваздушног простора у FIR Сарајево“.

Захтјев за одобравање промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево уз процјену ризика подноси се BHDCA. Уз захтјев и процјену ризика, подносилац захтјева доставља доказ о уплати административне накнаде за захтјев и рјешење, у износу од 5,00 КМ и 15,00 КМ, у складу са инструкцијом која је објављена на службеној веб страници BHDCA. 

BHDCA разматра захтјев и достављену документацију те, уколико је потребно, подносиоцу захтјева оставља рок за допуну захтјева и/или достављање документације.  

Уколико BHDCA утврди да је захтјев утемељен, исти заједно са документацијом доставља  BHANSA која доставља мишљење о утицају предложене промјене на сигурност ваздушне пловидбе и пружање услуга у ваздушној пловидби. 

BHDCA разматра мишљење BHANSA-е, припрема нацрт рјешења којег заједно са списом, доставља Комитету за управљање ваздушним простором БиХ на даљи поступак. 

Комитет разматра нацрт рјешења и достављени спис и даје препоруку BHDCA за доношење рјешења о одобравању захтјева, уз сагласност Министарства комуникација и транспорта БиХ и МО БиХ. У случају да Министарство одбране Босне и Херцеговине и/или Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине  не дају сагласност на нацрт Рјешења, Комитет организује посебну тематску сједницу узимајући у обзир разлоге недавања сагласности и поднесени захтјев, у сврху анализе разлога изостанка сагласности и давања препорука институцијама укљученима у поступак. У случају немогућности усаглашавања, Комитет обавјештава BHDCA, која поступа у складу са законом којим се уређује управно поступање Институција Босне и Херцеговине.

 Уколико Министарствo комуникација и транспорта БиХ и МО БиХ дају сагласност на препоруку Комитета, BHDCA доноси рјешење о одобравању промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево које се доставља подносиоцу захтјева и оригинатору, ради објаве у Зборнику ваздухопловних информација БиХ – AIP БиХ.  

Уколико Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине  и МО БиХ дају сагласност, BHDCA доноси рјешење о одбијању захтјева на које подносилац захтјева има право жалбе која се у року 15 дана од дана доношења рјешења подноси Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине  путем BHDCA. 

Процедура промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево се објављује у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ и на службеној веб страници Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине , МО БиХ, BHDCA и BHANSA.

Процедура  промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево с Упутством за израду процјене ризика за промјену организације и структура ваздушног простора у FIR Сарајево се на веб страници BHANSA налази у дијелу AMC информације - План кориштења ваздушног простора  заједно са сагласностима Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, МО БиХ, BHDCA и BHANSA. 

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA