BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1"

BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1" / 1
BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1" / 2
BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1" / 3
BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1" / 4

5. oktobar 2023. | Новости

BHANSA ОРГАНИЗОВАЛА КУРС „ПРОЦЈЕНА ПРОМЈЕНА У АТМ/ANS ДИО 1"

У оквиру активности на имплементације Правилника о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем („Службени гласник БиХ“, број. 10/23) BHANSA је у сарадњи с EUROCONTROL - Aviation Learning Centre организовала курс „Процјена промјена у АТМ/ANS дио 1" – (SAF CHG 1). 

Наведени курс одржан је у Мостару у времену 25.-29.9.2023. а провео  га је г. Jean-François Piriou, координатор обуке за управљање сигурношћу ваздушне пловидбе и EU легислативе за Јединствено европско небо (SES). На истом је поред 20 запосленика BHANSA учествовао и шеф одсјека за ANS у Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ г. Драган Петровић.  

Курс „Процјена промјена у АТМ/ANS - дио 1“ надовезује се на знање стечено на курсу „Управљање и надзор промјена у АТМ/ANS“ (SAF-CHG-INTRO) који је одржан у мају  2022. године.

Учесници курса су кроз предавања, демонстрације примјера из праксе и практичне вјежбе упознати са захтјевима регулативе, прихватљивим средствима усклађивања, савјетодавним материјалима и методологијом провођења процјена  сигурности и осигурања промјена у функционалном систему те процјена сигурности за подршку и осигуравање промјена у функционалном систему, као и њиховом међусобном интеракцијом. Поред тога обрађена је и проблематика у којој промјене утичу на друге пружаоце услуга и/или на ваздухопловне субјекте када се у међусобној координацији утврђују међусобне зависности и зависности са ваздухопловним субјектима на које промјена утиче, као и претпоставке и мјере ублажавања ризика које се односе на више од једног пружаоца услуга или ваздухопловног субјекта.

На крају курса сви учесници истог су добили цертификате о учествовању.  

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA