Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore

Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 1
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 2
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 3
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 4
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 5
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 6
Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore / 7

15. listopada 2023. | Novosti

Zaključeni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA-e s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je 10.10.2023. god. u Mostaru bila domaćin „okruglog stola“ na kojemu su pored predstavnika BHANSA-e na čelu s direktorom gosp. Davorinom Primorcem sudjelovali izaslanstvo Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) predvođeno direktorom gosp. Mariom Kunovcem – Vargom te izaslanstvo Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo (SMATSA) na čelu s direktorom gosp. Predragom Jovanovićem. 

Na sastanku su zaključeni veoma važni bilateralni sporazumi o suradnji BHANSA – HKZP, te BHANSA - SMATSA. Ovi sporazumi označavaju daljnje jačanje veza i suradnje s ciljem unaprjeđenja usluga u zračnoj plovidbi i poboljšanja sigurnosti letenja u ovoj regiji.

Ovaj događaj označava kulminaciju dugogodišnje uspješne suradnje između ovih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i otvara put za još dublju razmjenu iskustava i povezanost na svim razinama. Sporazumi potpisani tijekom ovog sastanka dodatno jačaju veze između ovih institucija, a fokusirani su na unaprjeđenje usluga u zračnoj plovidbi i povećanje sigurnosti letenja u regiji. Posebno je istaknuto da ova suradnja ima bogatu povijest, budući da BHANSA, HKZP i SMATSA već dugi niz godina uspješno surađuju u području zračnog prometa. Zaključeni sporazumi usmjeravaju tu suradnju prema novim izazovima i mogućnostima u sektoru zračne plovidbe ne samo u našim državama nego i u Jugoistočnoj Europi i šire.

Konkretni oblici suradnje dogovoreni su na područjima: 

·         upravljanje zračnim prometom (ATM);

·         sustav upravljanja – Management System;

·         optimizacija kapaciteta, sigurnost i contingency mjere zrakoplovno-tehničkih sustava (CNS)

·         zrakoplovna meteorologija;

·         suradnja s nacionalnim nadležnim organima u postupcima certifikacije i kontinuirane usklađenosti, 

·         Zrakoplovno informiranje (AIS) i tranzicija AIS u AIM - Aeronautical Information Management;

·         Planiranje i implementacija SWIM-System Wide Information Management 

Navedeni sporazumi će se primjenjivati i za druga područja poslovanja za koje se dogovori suradnja. Za primjenu sporazuma formirat će se timovi i radna tijela za realizaciju aktivnosti, imenovati koordinatori za dogovorena područja suradnje te održavati koordinacijski sastanci na kojima će se analizirati primjena zaključenih sporazuma. 

Pored zaključivanja sporazuma o suradnji tijekom okruglog stola razmotren je veći broj veoma aktualnih pitanja od zajedničkog interesa od kojih ističemo razmjenu iskustava o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u ljetnoj sezoni 2023. i aktivnostima na osiguranju  kapaciteta za pružanje ATS usluga. Naglašeno je da su BHANSA, HKZP i SMATSA pružili sigurne usluge u zračnoj plovidbi za značajno povećani broj letova zrakoplova u odnosu na 2019. i 2022. godinu  uz istovremeno povećanje kapaciteta i smanjenje kašnjenja. Ovako dobrim rezultatima svakako je doprinijela odlična međusobna poslovna i operativna suradnja i svakodnevna koordinacija, ali i efikasnost i sposobnost za uspješan odgovor na povećanje prometne potražnje. 

Okrugli stol zajedno sa zaključenim sporazumima o suradnji je dao temelje za nastavak i daljnje produbljivanje ionako uspješne suradnje tri susjedna pružatelja usluga u zračnoj plovidbi – BHANSA, HKZP i SMATSA. 

Dosadašnja suradnja ovih institucija bila je ključna za osiguravanje sigurnosti i učinkovitosti zračnog prometa u regiji. Redovita razmjena iskustava i informacija omogućila je bolje razumijevanje izazova i prilika s kojima se svakodnevno susrećemo. Kroz godine je razvijeno međusobno povjerenje i zajednička viziju unaprjeđenja zračnog prometa što je rezultiralo značajnim povećanjem konkurentnosti i doprinijelo povećanju zračnog prometa u našoj regiji, pa samim time i povećanju prihoda BHANSA. Tomu su posebno doprinijeli projekti uspostave područja slobodnog planiranja letova bez ruta, prvo SEAFRA (South-East Axis Free Route Airspace) i potom SECSI FRA (The South East Common Sky Initiative Free Route Airspace), koji trenutno obuhvaća zračni prostor gotovo 8. država i to: Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije. Pored toga trenutno se provode aktivnosti na spajanju SECSI FRA i FRA  Italije. Radi podsjećanja ovi projekti donijeli su brojne koristi korisnicima naših usluga poput skraćivanja putanje zrakoplova, smanjenja potrošnje goriva i zaštite okoliša smanjivanjem emisije stakleničkih plinova CO2 i dušikovog oksida NOx. Europska komisija je prepoznala ovo veliko dostignuće te partnerima u SEAFRA projektu (BHANSA, HKZP i SMATSA) 2017. godine dodijelila prestižnu nagradu Single European Sky. SECSI FRA projekt koji je nastao spajanjem prostora slobodnog planiranja letenja bez ruta SEAFRA (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija) i SAXFRA (Austrija i Slovenija) je 2019. god. zaslužio nagradu Europske komisije Single European Sky u kategoriji Network Performance. Ovom projektu su se 2021. godine pridružili Sjeverna Makedonija i Albanija. 

BHANSA, HKZP i SMATSA su ostvarili najbolju moguću suradnju prilikom provedbe projekta uspostave područne kontrole zračnog prometa u zračnom prostoru BiH od strane Centra područne kontrole leta BiH - BHACC što je posebno doprinijelo uspjehu ovog projekta koji je ušao u povijest civilnog zrakoplovstva BiH. 

U današnjem vremenu, BHANSA, HKZP i SMATSA iznimno uspješno surađuju na svim poljima kako bi pružali usluge u zračnoj plovidbi na siguran i učinkovit način uz minimalna kašnjenja i brigu o zaštiti okoliša u uvjetima stalnog rasta prometa. 

Na razini sva tri pružatelja usluga poduzimaju se značajne aktivnosti na uvođenju i primjeni novih tehnologija, a u skladu sa strateškim planovima razvoja. S time u vezi posebno su istaknuti projekti: Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC), unaprjeđenje sustava za obradu podataka (Data Procesing System - DPS), uvođenje sekundarnih nadzornih sustava baziranih na tehnologiji multilateracije (MLAT), uvođenje sustava upravljanjem aeronautičkim informacijama (Airspace Information Management- AIM), s namjerom prelaska na upravljanje informacijama na razini sustava (System Wide Information Management- SWIM, pružanje zajedničkih usluga informiranja u sustavu za upravljanje bespilotnim zrakoplovima (Unmanned Traffic Managment System - U- Space) u zračnom prostoru; pružanje usluga upravljanja prometom bespilotnim zrakoplovima u zračnom prostoru (U-Space usluge u U-Space zračnom prometu), implementacija sustava bespilotnih letjelica za mjerenje radijskih frekvencija (RF) i analizu performansi na instalacijama sustava komunikacija, navigacije i nadzora (Communication, Navigation, Surveillance-CNS) te provjera iz zraka RNP APCH AR postupaka prilaženja.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA