Obavijest za korisnike zračnog prostora - Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo

Obavijest za korisnike zračnog prostora - Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo

13. siječnja 2021. | Novosti

Obavijest za korisnike zračnog prostora - Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo

BHANSA je u suradnji s Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) provela generičku procjenu sigurnosti zračne plovidbe za aktivnost: „Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo“.

Komitet za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine je donio Proceduru promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo kojom je propisano da BHANSA vrši analizu i procjenu utjecaja zahtjeva za promjenu organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo, uključujući i procjenu sigurnosti kojom se vrši identifikacija opasnosti i procjena smanjenja rizika.

BHANSA je sukladno navedenom, kao i na temelju prihvaćanja generičke procjene sigurnosti od strane BHDCA-e, zadužena vršiti analize i procjene utjecaja zahtjeva za promjenu organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo, u slučajevima kada korisnici zračnog prostora upute zahtjev za izmjenu organizacije i strukture zračnog prostora i to u slučajevima koji se odnose na uspostavu novih ili modifikacije postojećih struktura u zračnom prostoru u kojima će se odvijati aktivnosti koje zahtijevaju rezerviran ili ograničen zračni prostor i unapređenje fleksibilne uporabe zračnog prostora.

Strukture u zračnom prostoru u kojima se odvijaju aktivnosti koje zahtijevaju rezerviran ili ograničen zračni prostor su:

a) Zabranjene zone - P,

b) Ograničene zone - R,

c) Opasne zone - D,

d) Privremeno rezervirane zone - TRA,

e) Privremeno izdvojene zone - TSA,

f) Zone u kojima se odvijaju zrakoplovno sportske i rekreacijske aktivnosti.

Korisnici zračnog prostora koji planiraju uvođenje novih struktura zračnog prostora se trebaju obratiti BHANSA-i  koristeći obrazac: Zahtjev za promjenu organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo.

Nakon podnošenja zahtjeva uslijedit će analiza i procjena zahtjeva prilikom koje će BHANSA biti u kontaktu s podnositeljem zahtjeva. Nakon analize prijedlog se s mišljenjem BHANSA-e dostavlja Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH koji razmatra zahtjev te donosi zaključak koji se putem zapisnika evidentira i dostavlja BHANSA-i. BHANSA dostavlja zaključak Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH nadležnim originatorima zrakoplovnih informacija (Ministarstvo obrane BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH) radi odobrenja.

Originatori zrakoplovnih informacija razmatraju zahtjev korisnika zračnog prostora i zaključak Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH, te ukoliko isti prihvate, dostavljaju odobrenje BHANSA-i radi objave u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH i na znanje Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BIH.

Ukoliko zahtjev korisnika zračnog prostora nije prihvatljiv u potpunosti ili djelomično, originatori zrakoplovnih informacija dostavljaju odgovor korisniku putem BHANSA-e s obrazloženjem radi dopune ili promjene zahtjeva, odnosno s informacijom da je zahtjev odbijen.

Konačno Služba za zrakoplovne informacije BiH, vrši objavu odobrenih promjena u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH prilikom čega vrši komunikaciju s podnositeljem zahtjeva.

Oznake:
BHANSA BHDCA FIR

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA