Obrasci

Obrasci

Obrasci

U ovaj obrazac originatori unose podatke i istovremeno potvrđuju vjerodostojnost poslanih podataka. Upute za ispunjavanje obrasca dostupne su u AIC-u, u  kojem je objavljen i sam obrazac. Na poleđini obrasca navedene su sve informacije koje se, prema zahtjevima ICAO Aneksa 15, moraju objaviti sukladno AIRAC sustavu. Stoga originatori podataka trebaju za planirane promjene iz područja svoje odgovornosti, a koje će rezultirati izmjenom ili dopunom zrakoplovnih informacija, provjeriti u tablici na poleđini obrasca:

  • Da li je podatak naveden u popisu podataka koji podliježu objavi putem AIRAC sustava,
  • nadnevak stupanja informacije na snagu, te odgovarajući nadnevak do kojeg je AIS-u potrebno dostaviti sirove podatke.
Nakon toga, uspostavlja se kontakt s AIS-om i dogovara daljnji tijek pripreme za objavu.
 

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA