eAIP

eAIP

eAIP

Služba zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine počinje s izdavanjem elektronskog AIP-a Bosne i Hercegovine (eAIP) u HTML formatu od 23.10.2019. godine.

Dokument AIP je dostupan kao HTML dokument(eAIP) i kao PDF dokument na sljedećoj stranici: https://eaip.bhansa.gov.ba/. 

eAIP Bosne i Hercegovine je napravljen u skladu sa specifikacijom EUROCONTROL-ovim eAIP-om koji ima za cilj usklađivanje s europskim AIP objavama na stranici, u HTML i PDF formatu.

 

 

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA