Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

3. prosinca 2021. | Natječaji za posao

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas da je Komisija završila s pregledom dostavljenih prijava. Svi kandidati će biti obaviješteni o statusu njihove prijave.

Testiranje kandidata će se obaviti na lokaciji  BHANSA, Ortiješ bb, 88.000, Mostar, dana 8.12.2021. godine u 11:00 sati.

Pismeni dio testa se sastoji od 15 pitanja za svako radno mjesto, i to iz: Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine i Zakona o zrakoplovstvu BiH. Kandidati koji ostvare 10 i više točnih odgovora bit će pozvani na intervju koji će se održati istog dana nakon završetka pismenog dijela testiranja.

Kandidati su obvezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju, i kemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, bit će udaljeni s testiranja bez opomene.

Kandidati su obvezni nositi zaštitne maske te poštivati i ostale epidemiološke mjere za vrijeme testiranja.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA