Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

31. kolovoza 2020. | Natječaji za posao

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas da je Komisija završila sa  pregledom dostavljene dokumentacije te će svi kandidati biti obaviješteni o statusu njihove prijave.

Testiranje kandidata će se obaviti na lokaciji INTERA Tehnološki Park, Bišće polje bb, 88000, Mostar,  dana 09.09.2020.godine , a o točnom  terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e maila, pa se mole da redovito kontroliraju svoju poštu.

Pismeni dio testa se sastoji od 15 pitanja za svako radno mjesto, i to: iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Zakona o zrakoplovstvu BiH, te iz zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na posebne uvjete i opis poslova svakog radnog mjesta ponaosob. Kandidati koji ostvare 10 i više točnih odgovora biće pozvani na intervju koji će se održati istog dana nakon završetka pismenog dijela testiranja.

Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju i kemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, biće odstranjeni sa testiranja bez opomene.

Kandidati su obavezni ponijeti zaštitne maske te poštivati epidemiološke mjere na mjestu gdje će biti testiranje.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA