Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (1)

6. prosinca 2017. | Natječaji za posao

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (1)

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas da je Komisija završila sa  pregledom dostavljene dokumentacije uz prijave.Svi kandidati će uskoro biti obaviješteni o statusu njihove prijave i datumu pismenog dijela testiranja te se mole da redovito pregledavaju elektronsku poštu ( ili poštanske sandučiće za one koji nisu dostavili e mail adresu).

Pismeno testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u Mostaru, dana 18. i 19. 12. 2017 a o točnom  terminu kandidati će biti obaviješteni putem e-mail-a ili pošte.

Pismeni dio testa sastojaće se od 12 pitanja za svako radno mjesto i to iz: Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH, Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u  BiH, podzakonskih akata iz oblasti zrakoplovstva, uredskog i arhivskog poslovanja te  pitanja vezanih za svako pojedinačno radno mjesto.

Na svako pitanje će biti ponuđena 3 ili više odgovora od kojih će samo jedan biti točan. Kandidati koji ostvare 8 i više točnih odgovora biće pozvani na intervju istog dana.

Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju i kemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, biće odstranjeni sa testiranja bez opomene.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA