Objava nove verzije VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine (VFR Chart with recommended Routes Bosnia and Herzegovina)

Objava nove verzije VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine (VFR Chart with recommended Routes Bosnia and Herzegovina)

3. ožujka 2020. | Novosti

Objava nove verzije VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine (VFR Chart with recommended Routes Bosnia and Herzegovina)

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavljuje ažuriranu „VFR kartu s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine“ s nadnevkom stupanja na snagu 27. 2. 2020. godine. Nova verzija VFR karte zamjenjuje postojeću koja je bila na snazi od 30. 7. 2018. godine i njen sadržaj je u potpunosti usklađen s važećim zrakoplovnim publikacijama.
VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja (VFR) i za pred poletno planiranje.
Karta u PDF formatu dostupna je svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web adresi:
 
https://bhansa.gov.ba/hr/produkti
 
Korištenje zrakoplovnih informacija „VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine“ je u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju važećih zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integriranog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP) koja se sastoji od:
 - Zbornika zrakoplovnih informacija BIH ( Aeronautical Information Publication-AIP),
 - Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP- AIP AMDT),
 - Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP-AIP SUP),
 - NOTAM-a i pred poletnih informativnih biltena (Pre-flight Information Bulletins-PIB),
 - Zrakoplovnih informativnih cirkulara (Aeronautical Information Circular-AIC),
 - Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.
Oznake:
VFR karta

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA