BHANSA objavila “VFR Chart with Recommended Routes Bosnia and Herzegovina”

BHANSA objavila  “VFR Chart with Recommended Routes Bosnia and Herzegovina”

30. srpnja 2018. | Novosti

BHANSA objavila “VFR Chart with Recommended Routes Bosnia and Herzegovina”

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine izdaje  “VFR kartu s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” s nadnevkom stupanja na snagu 30. 7. 2018. godine.
VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja i za predpoletno planiranje.
Karta u PDF formatu dostupna je svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web adresi: http://www.bhansa.gov.ba/zrakoplovni-servisi/ais-bih/proizvodi
Korištenje zrakoplovnih informacija s “VFR kartama s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” je u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integriranog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP), koji se sastoji od:
-           Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (Aeronautical Informatiuon Publication – AIP),
-           Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP – AIP AMDT),
-           Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP – AIP SUP),
-           NOTAM-a i predpoletnih informativnih biltena (Pre-flight Information Bulletins – PIB),
-           Zrakoplovnih informativnih cirkulara (Aeronautical Information Circular – AIC),
-           Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.
Oznake:
VFR

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA