DOPUNA Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

25. kolovoza 2023. | Natječaji za člana Vijeća Agencije

DOPUNA Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Broj: 1-12-34-2-3224-2/23                                                                                        

Mostar, 24.8.2023. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), članka 20., članka 24. i članka 27. stavak 1. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10),  članka 7. Pravilnika o načinu imenovanja člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj:1-12-02-2-3223/23 od 26.7.2023. godine i Odluke o raspisivanju Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj:1-12-34-2-3224/23 od 26.7.2023. godine, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine na temelju Zapisnika s Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-29-2-615-31/23 od 23.8.2023. godine, raspisuje:

 

 

DOPUNU

Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

 

U Internom oglasu za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-34-2-3224-1/23 od 26.7.2023. godine, objavljenom na oglasnim pločama i web stranici Agencije dana 27.7.2023. godine, dio Podnošenje prijava, dopunjava se kako slijedi:

 

-          Interni oglas ostaje otvoren do 31.8.2023. godine.

 

Dopuna Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine će biti objavljena na oglasnim pločama i web stranici Agencije.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA