Zrakoplovni servisi i usluge

ATM

Kontrola zračnog
prometa

Air traffic management

AIS BiH

Služba za zrakoplovne informacije

Aeronautical Information Services

FIS BiH

Služba letnih
informacija

Flight Information Services

BHMET

Služba meteorološkog
bdijenja BiH

The Meteorological Oversight

BHNOF

Međunarodni NOTAM
ured u BiH

International NOTAM Office

Centar za obuku

Centar za obuku s ATC simulatorom

Training center

Novosti i obavijesti

BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT

1. kolovoza 2023.

BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT
Dana 31.7.2023. godine  BHANSA je u operativnu upotrebu stavila alat CIMACT u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole lete...
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku

31. srpnja 2023.

BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku
Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, pa samim time i BHANSA obvezni su prilikom pružanja usluga ispunjavati opće i posebne za...
U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA

20. srpnja 2023.

U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA
Dana 18.7.2023. godine u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru održan je koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA. U ime BHANSA-e ...

Riječ direktora

Davorin Primorac direktor BHANSA-e

Davorin Primorac,
direktor BHANSA-e

Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) 2009. godine, Bosna i Hercegovina jasno se opredijelila za potpuno preuzimanje kontrole letenja u svom zračnom prostoru.


Nakon tranzicije entitetskih direkcija civilnog zrakoplovstva tj. Federalne direkcije za civilnu avijaciju i Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske, BHANSA je 1. januara 2014. preuzela odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja s pripadajućim servisima, u kontroliranim zonama međunarodnih bh. aerodroma u Banjluci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Implementacijom Strategije upravljanja zračnim prometom BiH (ATM strategije BiH) te zajedničkim naporima svih zaposlenika BHANSA-e... - Pročitajte cijeli tekst...

Korporativni video BHANSA-e

Organizacijske jedinice BHANSA-e

Centar za obuku

Training ground airport

Centar za obuku osoblja kontrole zračne plovidbe s ATC (Air Traffic Control) simulatorom u Mostaru je namijenjen za stručno, teorijsko i praktično, osposobljavanje, osoblja BHANSA-e koje obavlja operativne poslove iz domena kontrole zračne plovidbe. Osposobljavanje je prvenstveno namjenjeno kontrolorima letenja, flight-data asistentima te pseudopilotima.

Postani kontrolor letenja

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA