Informacije o Javnom oglasu za stipendiranje, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kontrolora zračnog prometa

JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJAM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Obavijest o Javnom oglasu za izbor, stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos konrolora zračnog prometa 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos kontrolora zračnog prometa zatvoren dana 5.12.2022. godine.

Trenutačno se razmatraju pristigle prijave u smislu ispunjavanja uvjeta definiranih u Javnom oglasu, a o rezultatima će svi prijavljeni kandidati  biti obavješteni putem elektronske pošte na e-mail adresu dostavljenu u prijavnom obrascu. Kandidati s urednom prijavom i kompletnom dokumentacijom će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika. U cilju pravovremenog informiranja, molimo sve prijavljene da redovito prate ovu stranicu i da provjeravaju svoju elektronsku poštu na e-mail adresi dostavljenoj u prijavi.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA