Informacije o Javnom oglasu za stipendiranje, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kontrolora zračnog prometa

JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJAM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Obavijest o Javnom oglasu za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kontrolora zračnog prometa 

Obavještavamo sve kandidate prijavljene na Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kontrolora zračnog prometa da će naredna faza testiranja, provoditi u grupama u periodu od 08-23.5.2023. godine na adresi:  

Intera Tehnološki Park

Bišće polje bb,

88 000 Mostar

u terminu od 11 sati.

Naredna faza testiranja podrazumijeva procjenu znanja, vještina i sposobnosti koje su relevantne za posao kontrolora zračnog prometa kroz primjenu FEAST testa (Prvi europski test za selekciju kontrolora zračnog prometa) razvijenog od strane Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTORL) i to:

FEAST I testa, namijenjenog za mjerenje osnovnih vještina i sposobnosti donošenja odluka, sposobnosti planiranja, pamćenja, logičkog zaključivanja, vizualne percepcije, pažnje, obavljanja više zadataka i orijentacije u prostoru sa FPQ segmentom namijenjenim za mjerenje osobina ličnosti i karakteristika ponašanja. 

Svi kandidati koji su pristupili testiranju iz engleskog jezika su obaviješteni o rezultatima testiranja putem elektronske pošte dostavljene na prijavnom obrascu. Kandidati koji su uspješno položili test iz engleskog jezika ujedno su obaviješteni o točnom datumu i terminu polaganja FEAST 1 testa.

Molimo sve kandidate koji nisu zaprimili obavijest u skladu sa naprijed navedenim da upit pošalju na e-mail adresu: [email protected]

Obavijest o Javnom oglasu za izbor, stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos konrolora zračnog prometa 

Obavještavamo sve kandidate prijavljene na Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kontrolora zračnog prometa da je testiranje znanja engleskog jezika za sve kandidate čija prijava je uredna i potpuna, zakazano za 30.03.2023. godine na adresi:  

Intera Tehnološki Park

Bišće polje bb,

88 000 Mostar

u terminima od 9h, 11h, 13h i 15h.

Svi prijavljeni kandidati su obaviješteni o rezultatima njihovih prijava putem elektronske pošte dostavljene na prijavnom obrascu. 

Molimo sve prijavljene kandidate koji nisu zaprimili obavijest o rezultatima prijave na javni oglas da upit o prijavi pošalju na e-mail adresu: [email protected]

Obavijest o Javnom oglasu za izbor, stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos konrolora zračnog prometa 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos kontrolora zračnog prometa zatvoren dana 5.12.2022. godine.

Trenutačno se razmatraju pristigle prijave u smislu ispunjavanja uvjeta definiranih u Javnom oglasu, a o rezultatima će svi prijavljeni kandidati  biti obavješteni putem elektronske pošte na e-mail adresu dostavljenu u prijavnom obrascu. Kandidati s urednom prijavom i kompletnom dokumentacijom će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika. U cilju pravovremenog informiranja, molimo sve prijavljene da redovito prate ovu stranicu i da provjeravaju svoju elektronsku poštu na e-mail adresi dostavljenoj u prijavi.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA