U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA

U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA / 1
U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA / 2
U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA / 3
U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA / 4

20. srpnja 2023. | Novosti

U Mostaru održan koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA

Dana 18.7.2023. godine u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru održan je koordinacijski sastanak BHANSA – BHDCA. U ime BHANSA-e sudjelovali su direktor gosp. Davorin Primorac i zamjenik direktora gosp. Sanjin Hadžiomerović sa suradnicima, dok su izaslanstvo BHDCA činili generalni direktor gosp. Čedomir Šušnjar i zamjenik generalnog direktor gosp. Marin Raspudić  također sa suradnicima.

Na sastanku je razgovarano o većem broju pitanja od značaja za suradnju BHANSA-e i BHDCA od kojih naglašavamo prijedloge za izmjene i dopune Zakona o zrakoplovstvu BiH i Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

Razgovarano je i o uspostavi regulatornog okvira za U-space i sustave bespilotnih letjelica kako bi se u BiH stvorili preduvjeti za uspostavu U-space te izmijenio postojeći Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima tako da se u pravni sustav BiH putem BHDCA transponiraju relevantne odredbe provedbenih i delegiranih uredbi EU koje se odnose na ovo područje (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/945, PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/947, PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/664, PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/665 i PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/666).

Iskazano je zadovoljstvo uspješnom implementacijom Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/23).  

Ustanovljeno je da je postignut napredak po pitanju upravljanja podacima o terenu i preprekama nakon što je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH na temelju zajedničkog prijedloga BHDCA i BHANSA-e uspostavilo radnu skupinu za izradu dokumenta eTOD politike u Bosni i Hercegovini. Preostalo je da se riješe određena pitanja upravljanja preprekama u područjima završnih kontroliranih područja (TMA) za međunarodne zračne luke u BiH na čemu će se nastaviti raditi. 

BHANSA je u procesu implementacije značajnih projekata poput školovanja novog naraštaja  kontrolora zračnog prometa od strane TO GATE Aviation Training  koje će se održati u Mostaru te nabave i instalacije novih automatskih meteoroloških postaja (AWOS) na svim međunarodnim zračnim lukama u BiH. Dogovoreni su konkretni oblici suradnje između BHANSA-e i BHDCA po pitanju implementacije ovih projekata koji uključuju i ispunjavanje svih obveza propisanih postojećom regulativom s ciljem ishođenja odobrenja, dozvola i certifikata.

Obostrano je zaključeno da će se  s praksom održavanja koordinacijskih sastanka BHANSA – BHDCA nastaviti i u budućnosti jer su se pokazali veoma korisnima i značajno olakšavaju suradnju u području zračne plovidbe.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA