POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

14. ožujka 2022. | Novosti

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine je nakon provedenog postupka javne nabavke zaključila: „UGOVOR O NABAVCI USLUGE IZRADA LETNIH PROCEDURA ZA MEĐUNARODNE AERODROME U BIH“ s konzorcijem kojega čine: Tecno Engineering 2C S.r.l., Rim, Italija, CGX AERO S.A.S. Castres, Francuska i Ecoplan d.o.o., Mostar. 

Predmet ovog Ugovora je izrada 34 letne procedure od kojih će njih 11 biti konvencionalne zasnovane na navigacijskim uređajima na zemljište, 23 procedure zasnovane na satelitskom signalu (PBN – navigacija zasnovana na perfomansama) za međunarodne zračne luke u BiH. Planirano vrijeme realizacije ugovora je 3 godine. 

Realizacija projekta je otpočela uvodnim sastankom dana 10.3.2022. godine koji je održan u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru. Na ovom sastanku su pored predstavnika BHANSA-e i konzorcija sudjelovali i predstavnici BHDCA koji su dali informacije o postupku prihvaćanju promjene u ATM fukcionalnom sustavu za aktivnost uvođenja novih letnih procedura u operativnu uporabu te njihovom odobravanju za operativno korištenje. 

Projekt izrade letnih procedura za međunarodne zračne luke u BiH je u potpunosti usklađen s „PBN planom tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“ i Pravilnikom o utvrđivanju zahtjeva za korištenje zračnog prostora i operativnih postupaka u vezi s navigacijom temeljenom na performansama ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/22) kojim je u BiH transponirana Provedbena uredba komisije (EU) 2018/1048 o utvrđivanju zahtjeva uporabe zračnog prostora i operativnih postupaka za navigaciju temeljenu na performansama.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA