Održana TRM obuka kontrolora zračnog prometa BHANSA

Održana TRM obuka kontrolora zračnog prometa BHANSA / 1
Održana TRM obuka kontrolora zračnog prometa BHANSA / 2

28. prosinca 2021. | Novosti

Održana TRM obuka kontrolora zračnog prometa BHANSA

U razdoblju od 1.11. do 9.12.2021. održana je dugo očekivana obuka Upravljanja timskim resursima (TRM) na kojoj su sudjelovali svi kontrolori zračnog prometa BHANSA, njih ukupno 143.

Upravljanje timskim resursima je koncept EUROCONTROL-a za operativno osoblje koji ima za cilj smanjiti utjecaj pogrešaka nastalih kao rezultat timskog rada unutar ATM sustava, razviti pozitivne stavove prema vještinama timskog rada i ljudskom učinku u ATC-u, kako bi se smanjio broj i utjecaj pogrešaka vezanih za timski rad unutar ATM sustava. 

Ove godine facilitatori sesija su odabrali module: „Timski rad“ i „Svjesnost o situaciji“ kao teme za raspravu. Kontrolori zračnog prometa su kroz zanimljive i dinamične rasprave imali prigodu da upoznaju rad kolega iz drugih centara u BiH, te da identificiraju probleme s kojim se susreću u svakodnevnom radu, kao i da podijele iskustva dobrih i korisnih načina rada svojih kolektiva. 

 

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA