Održan sastanak s predstavnicima četiri međunarodna aerodroma u BiH po pitanju izmijene Sporazuma o razini pružanja usluga

Održan sastanak s predstavnicima četiri međunarodna aerodroma u BiH po pitanju izmijene Sporazuma o razini pružanja usluga / 1
Održan sastanak s predstavnicima četiri međunarodna aerodroma u BiH po pitanju izmijene Sporazuma o razini pružanja usluga / 2

12. travnja 2023. | Novosti

Održan sastanak s predstavnicima četiri međunarodna aerodroma u BiH po pitanju izmijene Sporazuma o razini pružanja usluga

Dana 6.4.2023. godine u prostorijama Operativne jedinice područne kontrole letenja Sarajevo u Nedžarićima (BHACC/ATCU I) na inicijativu BHANSA-e održan je sastanak s predstavnicima J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o., J.P. Međunarodni aerodrom “TUZLA” d.o.o., Aerodromi Republike Srpske A.D. Međunarodni aerodrom Banja Luka i J.P. Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar d.o.o.

Cilj sastanka bio je podizanje svijesti o značaju implementacije odredbi “Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom” (“Službeni glasnik BiH”, broj: 10/23), koji je stupio na snagu osmi dan od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno od 22.2.2023. godine.

U tome svjetlu, naglašena je važnost izmijene potpisanih Sporazuma o razini pružanja usluga između BHANSA-e i svakog međunarodnog aerodroma/zračne luke u BiH pojedinačno, kao i važnost pridržavanja odredbi predmetnog Pravilnika koji se odnosi na obje sporazumne strane.

Ovim je BHANSA učinila korak naprijed prema ispunjenju uvjeta “Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom”, a u cilju podizanja razine sigurnosti u odvijanju zračne plovidbe u državi Bosni i Hercegovini.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA