Održan sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB

Održan sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB / 1
Održan sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB / 2
Održan sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB / 3

13. srpnja 2023. | Novosti

Održan sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB

Dana 10.7.2023. godine u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru održan je sastanak BHANSA – Elektroprivreda HZHB. 

Izaslanstvo BHANSA-e je predvodio direktor gosp. Davorin Primorac, a Elektroprivrede HZHB dr.sc. Drago Bago, v.d. generalnog direktora. 

Tijekom sastanka razmijenjene su informacije o razvojnim projektima BHANSA-e i Elektroprivrede HZHB. 

BHANSA  je u svom Poslovnom planu za razdoblje 2023.-2027. godine, između ostalog, planirala nabavu i instalaciju 3. nova sekundarna nadzorna radara u BiH kao preduvjet za uspostavu prilazne  radarske kontrole zračnog prostora u Jedinicama prilazne kontrole letenja zračne luke Mostar, Banja Luka i Tuzla. Za JPAKL Mostar je planirana lokacija Udrič (Planinica) koja omogućava kvalitetno radarsko pokrivanja i na kojoj se već nalazi VHF komunikacijska postaja BHANSA.

Elektroprivreda HZHB naglašeno provodi politiku razvoja oslanjajući se na obnovljive izvore energije te je u tome smislu već realizirano, u tijeku je planirano nekoliko značajnih projekata. Primjerice, prva vjetroelektrana izgrađena u BiH na lokaciji Mesihovina kod Tomislavgrada je projekt koji je realiziran od strane Elektroprivrede HZHB. Na širem prostoru Mostara planirana je izgradnja dvije vjetroelektrane  na lokacijama Planinica i Velika Vlajna. BHANSA je analizirala utjecaj izgradnje navedenih vjetroelektrana na sekundarni radarski sustav na lokaciji Udrič, kao i projektu s postave radio relejne mreže BHANSA te je navedena analiza predstavljena na sastanku.

Nakon sveobuhvatne rasprave zaključeno je da će BHANSA i Elektroprivreda HZ HB nastaviti suradnju po navedenom pitanju kako bi se omogućilo da BHANSA osigura radarsku sliku za Jedinicu prilazne i  kontrole letenja zračne luke Mostar, a samim time omogući poboljšanje sigurnosti zračne plovidbe i kapaciteta na Međunarodnoj zračnoj luci –  Mostar. U isto vrijeme neće doći do značajnijih promjena vezanih za projekte izgradnje vjetroelektrana Planinica i Velika Vlajna.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA