Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać

Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 1
Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 2
Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 3

20. srpnja 2022. | Novosti

Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać

Dana 14.7.2022. godine u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru održan je koordinacijski sastanak direktora BHANSA-e s predstavnicima SMATSA-e, Aerodroma Srbije, te upravama budućih aerodroma Trebinje i Bihać o realizaciji planiranih projekata - izgradnji budućih aerodroma Trebinje i Bihać.

Na sastanku su, pored direktora BHANSA, gosp. Davorina Primorca i zamjenika direktora gosp. Tomislava Marinkovića, sudjelovali predstavnici SMATSA-e na čelu s direktorom gosp. Predragom Jovanovićem, direktor Aerodroma Srbije, gosp. Mihajlo Zdravković, direktor JP Aerodrom Bihać gosp. Anel Hadžić i direktor Aerodroma Trebinje gosp. Mladen Stanković.

Prezentirana je aeronautička studija aerodroma Bihać u kojoj su obrađena pitanja procjene površina ograničenja prepreka i konceptualni dizajn konvencionalnih i PBN letnih procedura. Gosp. Hadžić je upoznao sudionike sastanka s  planovima i aktivnostima na izgradnji aerodroma Bihać. 

Gosp. Mladen Stanković je prezentirao planove i aktivnosti na uspostavi aerodroma Trebinje, a posebno je predstavio nacrt zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje i idejno rešenje kontrolnog tornja Aerodroma Trebinje, kao dijela projekta izgradnje aerodroma u Trebinju.  

Gosp.Davorin Primorac je podržao planove i prijedloge za planirane projekte te istaknuo da je  BHANSA formirala Timove za realizaciju aktivnosti po pitanju budućih aerodroma Trebinje i Bihać, kao i da po ovom pitanju ima kontinuiranu i uspješnu suradnju s Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Zahvalio je direktoru SMATSA-e na pomoći pri izradi inicijalnog prijedloga za dizajn procedura leta na budućem aerodromu Trebinje. U okviru svojih Zakonom propisanih nadležnosti BHANSA će nakon što BHDCA izda potvrdu aerodromskog operatora, pružati usluge u zračnoj plovidbi na aerodromima Trebinje i Bihać.  

Zaključeno je da će se međusobna suradnja nastaviti s praksom održavanja zajedničkih sastanaka, a u svrhu realizacije planiranih projekata pri čemu će BHANSA-a pružiti svu moguću pomoć po pitanjima vezanim za pružanje usluga u zračnoj plovidbi na budućim aerodromima Trebinje i Bihać.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA