Odobren dokument: „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“

Odobren dokument: „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“ / 1
Odobren dokument: „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“ / 2

4. siječnja 2022. | Novosti

Odobren dokument: „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“

U suradnji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) izrađen je i odobren dokument: „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“. Svrha ovog dokumenta je definiranje općeg plana za primjenu navigacije temeljene na performansama (Performance-based Navigation – PBN) u području letnih informacija Sarajevo (FIR Sarajevo). Prigodom donošenja ovog dokumenta provedena su savjetovanja sa svim relevantnim dionicima uključenim u proces implementacije PBN koncepta u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Iako Bosna i Hercegovina nije članica Europske Unije, obveza transponiranja propisa Europske Unije iz područja civilnog zrakoplovstva u pravni sustav BiH proizilazi iz revidiranog Aneksa 1 multilateralnog Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA sporazum). Izradom ovog dokumenta osigurat će se ispunjavanje zahtjeva definiranog Člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1048 koji se odnosi na izradu predmetnog Plana. „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“definira rokove za uvođenje pojedinih vrsta PBN procedura u zračnom prostoru BiH.

Pored toga, ovim Planom osigurat će se poštivanje preporuka Skupštine ICAO-a sadržanih u Rezoluciji 37-11. Dodatni ciljevi su zadovoljavanje potreba putnika i korisnika usluga koje pruža BHANSA, bez negativnog utjecaja na sigurnost i kapacitet zračnog prostora uz istovremeno poštivanje zahtjeva u pogledu zaštite okoliša.

U razdoblju koje slijedi BHANSA će započeti proces usuglašavanja ovog dokumenta s upraviteljem mreže EUROCONTROL-a (NM) kako bi on bio priznat i na međunarodnoj razini.

Dokument „PBN plan tranzicije za Bosnu i Hercegovinu“ možete preuzeti putem poveznice.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA