Objavljena “Radiotelefonska komunikacija u BiH”

Objavljena “Radiotelefonska komunikacija u BiH” / 1
Objavljena “Radiotelefonska komunikacija u BiH” / 2
Objavljena “Radiotelefonska komunikacija u BiH” / 3

24. rujna 2020. | Novosti

Objavljena “Radiotelefonska komunikacija u BiH”

Dana 24. 9. 2020. god. su u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) objavljene izmjene vezane za korištenje jezika u službenoj uporabi u BiH. 

Jezici u službenoj uporabi u BiH će se moći koristiti u prostoru nadležnosti JPAKL Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla te FIS BiH.

U Zrakoplovnom informativnom cirkularu (AIC) Bosne i Hercegovine (AIC A 005/2020) objavljenjena je “Radiotelefonska komunikacija u BiH” odobrena od strane BHDCA-e.  Istu možete preuzeti ovdje i na https://eaip.bhansa.gov.ba/

Navedene izmjene u AIP-u BiH  kao i “Radiotelefonska komunikacija u BIH” stupaju na snagu 5. 11. 2020. godine. 

Na ovaj način u potpunosti su provedene odredbe  Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09 i 25/18)  u kome je propisano da se u govornoj komunikaciji, u zračnom prostoru BiH mogu koristiti jezici u službenoj uporabi u BiH i/ili engleski jezik” 

U cilju pravilne primjene “Radiotelefonske komunikacije u BiH” korisnici zračnog prostora BiH se pozivaju da istu prouče do početka primjene 5. 11. 2020. god. te da bude dio programa obuke novog zrakoplovnog kadra. 

Ukoliko imate pitanja  možete nas kontaktirati na: [email protected].

 

Oznake:
AIP

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA