Obavijest za operatore letjelica za slobodno letenje - LSL

Obavijest za operatore letjelica za slobodno letenje - LSL

29. studenoga 2021. | Novosti

Obavijest za operatore letjelica za slobodno letenje - LSL

Obavještavamo korisnike zračnog prostora BiH, a posebice operatore letjelica za slobodno letenje da je došlo do izmjene Pravilnika o letjelicama za slobodno letenje – LSL, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 68/21. Navedena izmjena se odnosi prvenstveno na usklađivanje ovog područja s izmijenjenim  Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja letjelišta ("Službeni glasnik BiH", br. 54/21), o kojem smo već ranije obavijestili.

Registracija terena za letenje letjelicama za slobodno letenje je sukladno već navedenim pravilnicima izmijenjena i značajno umanjuje zahtjeve prema korisnicima, te trenutno od korisnika terena zahtijeva dostavu „Izjave o usklađenosti korisnika sa segmentima osiguravanja sigurnosti na terenu“ prema BHDCA. Time je registracija terena za slobodno letenje značajno olakšana i podrazumijeva da operator terena preuzima odgovornost za operacije LSL, a BHDCA  dostavljenu Izjavu evidentira i ne odobrava. 

Obrazac navedene izjave se može preuzeti na navedenom linku:

http://bhdca.gov.ba/website/dokumenti/Obrasci/AGA.F.21_lat-eng.docx

Također, potičemo operatore LSL da fokus stave na sigurno korištenje zračnog prostore te da se  upoznaju s klasifikacijom i zahtjevima za registraciju zona u kojima je obavljanje operacija LSL dozvoljeno. To znači da operatori letjelica za slobodno letenje i dalje imaju obveze kako slijedi:

1.            Operativne površine terena, površine ograničenja prepreka i sve druge površine povezane s terenom, svojstvima ili karakteristikama ne ugrožavaju sigurnost letačkih operacija.  

2.            Osoblje koje koristi teren je kvalificirano i osposobljeno za polijetanje/slijetanje na teren. 

3.            Posjedovanje suglasnost vlasnika zemljišta o uporabi terena. 

4.            Odobrenu zonu letenja od nadležnog tijela.

Postupak odobrenja zone letenja od strane nadležnog tijela provodi se sukladno Proceduri promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo koju je donio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH na način da se korisnici zračnog prostora obraćaju BHANSA-i  na obrascu zahtjeva za promjenom organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo. 

Linkovi na proceduru i zahtjev za promjenom organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo se nalaze ispod.

https://www.bhansa.gov.ba/storage/media/1881/procedura-promjene-organizacije-i-strukture-zra%C4%8Dnog-prostora-u-fir-sarajevo-hrv.pdf

https://www.bhansa.gov.ba/storage/media/asmform006-zahtjev-za-promjenu-organizacije-i-strukture-zracnog-prostora-u-fir-sarajevohrv-1610548649unfa8-1618304422NVPzG.docx

Također u slučaju potrebe za uspostavom privremenih (ad hok) struktura zračnog prostora civilni korisnici zračnog prostora se sukladno Proceduri za uspostavljanje privremenih (ad-hok) struktura zračnog prostora trebaju obratiti Zahtjevom za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora upućuju civilnom ovlaštenom subjektu (CIV AA) iz sastava BHANSA-e na obrascu: „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora“.

Linkovi za proceduru i zahtjev za uspostavu privremene (ad-hok) strukture zračnog prostora se nalaze ispod.

https://www.bhansa.gov.ba/storage/media/1871/procedura-za-uspostavljanje-privremenih-ad-hok-struktura-zra%C4%8Dnog-prostora.pdf

https://www.bhansa.gov.ba/storage/media/asmform003-zahtjev-za-uspostavu-ad-hoc-hr-1630065066qMsb2.docx

Korisnici zračnog prostora na web adresi https://amc.bhansa.gov.ba/ mogu pronaći sve potrebne informacije o trenutnom stanju u zračnom prostoru, pregledu planiranih rezervacija zračnog prostora, važećim NOTAM-ima i planovima uporabe zračnog prostora koji se objavljuju dan unaprijed.  

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA