OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

23. studenoga 2022. | Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

Obavještavaju se korisnici zračnog prostora BiH da je Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH na svojoj 72-oj sjednici održanoj 8.11.2022. godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa BiH – MKIP BiH , Ministarstva obrane BiH – MO BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – BHANSA donio novu „Proceduru promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo“. Sastavni dio procedure je obrazac: „Zahtjev za odobravanje promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo s Naputkom za izradu procjene rizika za promjenu organizacije i struktura zračnog  prostora u FIR Sarajevo“.

Zahtjev za odobravanje promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo uz procjenu rizika podnosi se BHDCA-u. Uz zahtjev i procjenu rizika, podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o uplati administrativne pristojbe za zahtjev i rješenje, u iznosu od 5,00 KM i 15,00 KM, sukladno instrukciji koja je objavljena na službenoj web stranici BHDCA. 

BHDCA razmatra zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te, ukoliko je potrebno, podnositelju zahtjeva ostavlja rok za dopunu zahtjeva i/ili dostavljanje dokumentacije. 

Ukoliko BHDCA utvrdi da je zahtjev utemeljen, isti zajedno s dokumentacijom dostavlja BHANSA-i koja dostavlja mišljenje o utjecaju predložene promjene na sigurnost zračne plovidbe i pružanje usluga u zračnoj plovidbi. 

BHDCA razmatra mišljenje BHANSA-e, priprema nacrt rješenja kojega zajedno sa spisom, dostavlja Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH na daljnji postupak. 

Komitet razmatra nacrt rješenja i dostavljeni spis i daje preporuku BHDCA-u za donošenje rješenja o odobravanju zahtjeva, uz suglasnost MKIP BiH i MO BiH. U slučaju da Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine i/ili Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ne daju suglasnost na nacrt Rješenja, Komitet organizira posebnu tematsku sjednicu uzimajući u obzir razloge nedavanja suglasnosti i podneseni zahtjev, u svrhu analize razloga izostanka suglasnosti i davanja preporuka institucijama uključenima u postupak. U slučaju nemogućnosti usuglašavanja, Komitet obavještava BHDCA, koja postupa sukladno zakonu kojim se uređuje upravno postupanje Institucija Bosne i Hercegovine.

Ukoliko MKIP BiH i MO BiH daju suglasnost na preporuku Komiteta, BHDCA donosi rješenje o odobravanju promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo koje se dostavlja podnositelju zahtjeva i originatoru, radi objave u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH – AIP BiH. 

(Ukoliko MKIP BiH i MO BiH daju suglasnost, BHDCA donosi rješenje o odbijanju zahtjeva na koje podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe  koja se u roku 15 dana od dana donošenja rješenja podnosi MKIP putem BHDCA. 

Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo se objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ i na službenoj web stranici MKIP BiH, MO BiH, BHDCA i BHANSA.

Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo s Naputkom za izradu procjene rizika za promjenu organizacije i struktura zračnog  prostora u FIR Sarajevo se na web stranici BHANSA nalazi u dijelu AMC informacije - Plan korištenja zračnog prostora zajedno sa suglasnostima MKIP BiH, MO BiH, BHDCA i BHANSA. 

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA