Implementacija Globalnog izvještajnog obrasca (GRF) za procjenu i izvještavanje o stanju površine poletno-sletne staze

Implementacija Globalnog izvještajnog obrasca (GRF) za procjenu i izvještavanje o stanju površine poletno-sletne staze

8. studenoga 2021. | Novosti

Implementacija Globalnog izvještajnog obrasca (GRF) za procjenu i izvještavanje o stanju površine poletno-sletne staze

Оd 4. studenog 2021. godine u 0000 UTC, BHANSA је nakon prihvaćanja promjene u ATM funkcionalnom sustavu od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) počela s objavljivanjem novog formata SNOWTAM poruka, koristeći EAD SNOWTAM Template.

Na ovaj način u potpunosti je implementirana ICAO regulativa kojom se standardizira objava i format SNOWTAM-a i to: ICAO circular 355 „Assessment, Measurement and Reporting of Runway Surface Conditions“, ICAO doc 10064 „Aeroplane performance manual“, ICAO doc 10066 „Aeronautical Information Management“, ICAO doc 9981 „Aerodromes“, ICAO „Guidance on the Issuance of SNOWTAM“.

Odlukom direktora BHDCA  formiran je tim na razini države i tu su definirani zadaci tima u skladu s 'GRF implementation checklist'.

Jedan od zadataka je izrada i usvajanje 'Plana primjene GRF' zbog potrebe učinkovite provedbe i nadzora nad implementacijom projekta novog načina izvještavanja o stanju manevarskih površina na aerodromima i novog formata SNOWTAM-a.

Što je GRF?

Kao rezultat analize mnogih događaja koji su se odnosili na RWY safety (RWY excursions), na razini ICAO je zaključeno da je umanjenje rizika (mitigacija) provediva kroz novi ICAO format globalnog izvještavanja (GRF-Global Reporting Format).

GRF je metodologija usklađena na globalnoj razini, koja je namjenjena za procjenu uvjeta na površini RWY i objavljivanje izvješća koji su direktno povezani s performansama zrakoplova.

To je standardizirano izvješće o stanju piste i sastoji se minimalno od:

-  Matrice procjene (RCAM)-to je matrica kojom se obavlja procjena RWYCC korištenjem uspostavljene procedure za  nadzor manevarskih površina,         

-  Šifre/kōda stanja na RWY (RWYCC),

-  Izvješća o stanju na pisti (RCR),

-  Stanja manevarske površine,

-  Opisa stanja manevarske površine.

 

Osnovne razlike u odnosu na 'stari' SNOWTAM format su:

·         „Procjena“ umjesto „Promatranje i mjerenje“,

·         Slova koja se koriste za označavanje rubrika u SNOWTAM-u (A, B, C, ...) koriste se samo u referentne svrhe i ne unose se u SNOWTAM poruke,

·         Maksimalna valjanost SNOWTAM-a je 8 sati (ne 24 sata),

·         Objavljuje se tijekom cijele godine za sve međunarodne aerodrome.

 

 BHANSA GRF proizvodi:

  

  SNOWTAM ATC radio
sveobuhvatnost informacije

HIGH

(informacije objavljene SNOWTAM-om su sveobuhvatne i detaljne)

MEDIUM

(ATC poruke na frekvenciji su kratke, bez detaljnih informacija)

pravovremenost/ažurnost

LOW

(za SNOWTAM je potrebno vrijeme za procesuiranje)

HIGH

(ATC može odmah po dobivanju RCR prenijeti informaciju preko radio poruke)

opterećenje za kontrolora LOW HIGH
opterećenje za pilota LOW MEDIUM

 

Prilikom realiziranja  ovog složenog projekta BHANSA je imala odličnu suradnju s BHDCA i svim međunarodnim aerodromima u BiH.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail:

[email protected]  

[email protected]   

ili na telefon:  

+387 33 251 381

+387 61 474 601

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA