BHANSA započela s pružanjem usluge informiranja zrakoplova u letu (FIS) 24 H

BHANSA započela s pružanjem usluge informiranja zrakoplova u letu (FIS) 24 H / 1
BHANSA započela s pružanjem usluge informiranja zrakoplova u letu (FIS) 24 H / 2

23. rujna 2022. | Novosti

BHANSA započela s pružanjem usluge informiranja zrakoplova u letu (FIS) 24 H

BHANSA je sukladno svojim strateškim planovima unaprijedlila pružanje usluga za korisnike usluga u zračnoj plovidbi na način da se pružanje usluge FIS za VFR letove u nekontroliranom zračnom prostoru BiH izvan otvorenosti Službe za letne informacije Bosne i Hercegovine (Flight Information Service - FIS), u Banjoj Luci, vrši od strane Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja (JPAKL) Banja Luka.

Pružanje usluge se vrši na radnoj FIS frekvenciji 135.575 MHz 

Ovim je osigurano da se pružanje usluge FIS u cijelom Području letnih informacija (FIR) Sarajevo vrši 24 sata dnevno.

U skladu s važećim procedurama, ovu promjenu u ATM funkcionalnom sustavu je prihvatila Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Korisnici zračnog prostora više informacija o pružanju usluga FIS mogu vidjeti u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH dio „ENR 2.1FIR, CTA, TMA“ i pratiti listu valjanih NOTAM-a).

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA