BHANSA u operativnu upotrebu uvela sistem upravljanja zrakoplovnim porukama AMHS

BHANSA u operativnu upotrebu uvela sistem upravljanja zrakoplovnim porukama AMHS

23. svibnja 2020. | Novosti

BHANSA u operativnu upotrebu uvela sistem upravljanja zrakoplovnim porukama AMHS

U noći 20/21.5.2020. god. BHANSA je u operativnu upotrebu uvela novi sistem upravljanja zrakoplovnim porukama  (ATS Message Handling System – AMHS). Radi se o naprednoj tehnologiji upravljanja zrakoplovnim porukama koja je zamijenila sistem fiksne telekomunikacijske mreže (Aeronautical Fixed Telecommunications Network – AFTN).

AMHS sistem omogućava slanje i primanje svih vrsta zrakoplovnih poruka zemlja – zemlja, poput planova leta, meteoroloških poruka i obavijesti za letače (NOTAM) u skladu sa standardima i preporučenim prasksma Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO).

U tehnološkom smislu, AMHS sistem je procesno-komunikacijski sistem koji predstavlja središnju tačku pristupa međunarodnim AMHS mrežama i podacima, uvezujući korisničke terminale operativnih službi i jedinica BHANSA u svjetsku razmjenu podataka i informacija. Komunikacijski serveri su međunarodnim vezama spojeni sa svjetskom mrežom u kojoj su jedinstveno identificirani oznakom Bosne i Hercegovine odnosno lokacijskim indikatorom.

Sistem se sastoji od standardnih blokova:

  • AIDA-NG (Aeronautical Integrated Data Agent – Next Generation), potpuno integrirani AFTN / AMHS proizvod za prebacivanje poruka.
  • CADAS-ATS (COMSOFT Zrakoplovni pristupni sistem podataka – Usluge zračnog prometa) Sistem podržava rad korisničkih terminala AFTN i korisničkih terminala AMHS User Agent, paralelno, omogućavajući prijelaz s AFTN na AMHS.
  • CADAS-IMS (COMSOFT Zrakoplovni pristupni sistem podataka – upravljanje informacijama i servisima) omogućava sofisticiranu funkcionalnost Međunarodnog NOTAM ureda, uključujući automatske postupke, korisničke smjernice i validaciju ulaznih podataka, sposobnosti uredskog poslovanja, usluge brifinga i statičku bazu podataka.
  • CNMS (COMSOFT Network Management sistem), sistem upravljanja mrežom koji omogućuje nadzor nad svim komponentama sistema.
  • CCMS (COMSOFT Configurations Management Suite) koji je web-alat za jednostavnu konfiguraciju okruženja AMHS sistema.

S obzirom na važnost kontinuiranog i sigurnog protoka zrakoplovnih poruka AMHS, sistem u okviru BHANSA-e dizajniran je na način da ga čine lokacijski razdvojeni redundantni operativni sistem (OPS), sistem nepredviđenih događaja (CONT) te sistem obuke i testiranje (TRAINING/TEST).

Prilikom provedbe projekta uvođenja AMHS u operativnu upotrebu, ostvarena je odlična saradnja  s proizvođačem opreme Frequentis COMSOFT GmbH s kojim je, nakon provedenog postupka javne nabavke, zaključen ugovor 29.3.2019. godine. Provedena je obuka zaposlenika BHANSA-e te su uspostavljene procedure za održavanje i korištenje nove AMHS opreme.

Tokom realizacije projekta provedena je procjena sigurnosti zračne plovidbe koju je svojim rješenjem prihvatila Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). 

Oznake:
amhs

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA