BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT

BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT / 1
BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT / 2
BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT / 3
BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT / 4

1. kolovoza 2023. | Novosti

BHANSA u operativnu upotrebu stavila sistem CIMACT

Dana 31.7.2023. godine  BHANSA je u operativnu upotrebu stavila alat CIMACT u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla.

CIMACT (Civil-military air traffic management coordination tool)  je razvijen kao zajednički koordinacijski sustav za razmjenu informacija između civilnih i vojnih korisnika. CIMACT integrira raznovrsne informacije kako bi korisniku pružio cjelovit pregled situacije u zračnom prostoru. Sadrži niz funkcionalnosti za upravljanje zračnim prometom (ATC), filtere i alate za suradnju kako bi omogućio koordiniranje između povezanih sustava. CIMACT omogućava uspostavu automatiziranog sučelja s EUROCONTROL-ovim lokalnim i subregionalnim sustavom za podršku upravljanju zračnim prostorom (LARA).

Radi se o softverskom paketu koji EUROCONTROL pruža državama članicama ECAC-a uz zaključivanje odgovarajućeg sporazuma.

CIMACT osigurava prikaz situacije u zračnom prostoru u realnom vremenu te omogućava dekodiranje i objedinjavanje podataka iz različitih izbora: planova leta i radarskih sustava, a sadrži sveobuhvatan paket safety pomagala i alata.

CIMACT predstavlja veoma fleksibilan sistem s nekim od najznačajnijih funkcionalnosti:

•             Dekodiranje različitih nadzornih podataka (track-ova i plotova), kao i planova leta,

•             Kreiranje korelisane slike zračnog prostora,

•             Komunikacija korištenjem različitih mreža i protokola (TCP/IP, UDP, X.25, UMTS)

•             Koordinacija, filtriranje

•             Povezivanje s različitim alatima i bazama podataka (LARA, EAD, EDQ, WX Systems)

•             Simulacijske mogućnosti.

Uvođenje u operativnu upotrebu sistema CIMACT omogućilo je da kontrolori zračnog prometa u Jedinicama prilazne i aerodromske kontrole Letenja Mostar, Banja Luka i Tuzla, koje usluge prilazne kontrole pružaju proceduralno, poboljšaju svjesnost o situaciji u zračnom prostoru u području odgovornosti.

U implementaciji projekta BHANSA je surađivala s EUROCONTROL-om i Ministarstvom obrane BiH koje je za potrebe OS BiH dobilo radarsku sliku o situaciji u zračnom prostoru BiH s radara lociranih u BiH.

Posebno je značajna pomoć u implementaciji sistema CIMACT dobivena od strane  Civil-Military Cooperation Division EUROCONTROL-a od strane g. Barta Auwersa  CIMACT team coordinator-a i g. Francois Cervo,  Civ Mil ATM senior Expert  i Jan SCHOLZ Civil-Military ATM Expert   koji vode implementaciju LARA & CIMACT projekaata u državama članicama EUROCONTROL-a.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA