BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1"

BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1" / 1
BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1" / 2
BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1" / 3
BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1" / 4

5. listopada 2023. | Novosti

BHANSA ORGANIZIRALA TEČAJ "PROCJENA PROMJENA U ATM/ANS DIO 1"

U okviru aktivnosti na implementacije Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom („Službeni glasnik BiH“, broj. 10/23) BHANSA je u suradnji s EUROCONTROL - Aviation Learning Centre organizirala tečaj "Procjena promjena u ATM/ANS Dio 1" – (SAF CHG 1). 

Navedeni tečaj održan je u Mostaru u razdoblju od 25.9. do 29.9.2023. godine, a proveo ga je gosp. Jean-François Piriou, koordinator obuke za upravljanje sigurnošću zračne plovidbe i EU legislative za Jedinstveno europsko nebo (SES). Na istome je pored 20 zaposlenika BHANSA-e sudjelovao i šef odsjeka za ANS u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH gosp. Dragan Petrović. 

Tečaj "Procjena promjena u ATM/ANS Dio 1" nadovezuje se na znanje stečeno na tečaju "Upravljanje i nadzor promjena u ATM/ANS" (SAF-CHG-INTRO) koji je održan u svibnju 2022. godine.

Sudionici tečaja su kroz predavanja, demonstracije primjera iz prakse i praktične vježbe upoznati sa zahtjevima regulative, prihvatljivim sredstvima usklađivanja, savjetodavnim materijalima i metodologijom provedbe procjena sigurnosti i osiguranja promjena u funkcionalnom sustavu i procjena sigurnosti za potporu i osiguravanje promjena u funkcionalnom sustavu, kao i njihovom međusobnom interakcijom. Pored toga obrađena je i problematika u kojoj promjene utječu na druge pružatelje usluga i/ili na zrakoplovne subjekte kada se u međusobnoj koordinaciji utvrđuju međusobne ovisnosti i ovisnosti sa zrakoplovnim subjektima na koje promjena utječe, kao i pretpostavke i mjere ublažavanja rizika koje se odnose na više od jednog pružatelja usluga ili zrakoplovnog subjekta.

Na kraju tečaja, svi sudionici tečaja dobili su certifikate o sudjelovanju. 

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA