BHANSA objavila ažurirani VFR zemljovid s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine

BHANSA objavila ažurirani VFR zemljovid s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine

4. studenoga 2021. | Novosti

BHANSA objavila ažurirani VFR zemljovid s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine je objavila “VFR zemljovid s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” s nadnevkom stupanja na snagu 4.11.2021. godine.

Navedeni zemljovid je dizajniran da služi kao osnovni zrakoplovni zemljovid za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja i za pretpoletno planiranje.

Zemljovid je u PDF formatu dostupan svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web adresi: https://www.bhansa.gov.ba/hr/proizvodi, a također istaknut je i na naslovnoj web stranici BHANSA-e.

Razlog objave ažuriranog VFR zemljovida je usklađivanje podataka s AIRAC AMDT od 4.11.2021. (EFF 4 NOV 2021) a u kojem su u dijelu 5.1. uključene 2 nove zone, Školsko brdo i Gorice. Pored toga zemljovid je sada pregledniji i jednostavniji za korištenje. 

Napominjemo da je korištenje zrakoplovnih informacija iz “VFR zemljovida s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integriranog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP), koji se sastoji od:

-           Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (Aeronautical Information Publication – AIP),

-           Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP – AIP AMDT),

-           Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP – AIP SUP),

-           NOTAM-a i pretpoletnih informacijskih biltena (Pre-flight Information Bulletins – PIB),

-           Zrakoplovnih informacijskih cirkulara (Aeronautical Information Circular – AIC),

-           Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA