BHANSA domaćin završnog sastanka radne skupine za izradu dokumenta eTOD politike Bosne i Hercegovine

BHANSA domaćin završnog sastanka radne skupine za izradu dokumenta eTOD politike Bosne i Hercegovine / 1
BHANSA domaćin završnog sastanka radne skupine za izradu dokumenta eTOD politike Bosne i Hercegovine / 2
BHANSA domaćin završnog sastanka radne skupine za izradu dokumenta eTOD politike Bosne i Hercegovine / 3

15. veljače 2024. | Novosti

BHANSA domaćin završnog sastanka radne skupine za izradu dokumenta eTOD politike Bosne i Hercegovine

U prostorijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi jučer je održan završni sastanak radne skupine Ministarstva komunikacija i prometa za izradu dokumenta eTOD politika Bosne i Hercegovine. Imenovani predstavnici svojih institucija su na sastanku zbrojili svoj višemjesečni rad i pripremili prednacrt dokumenta na odobrenje Ministarstvu komunikacija i prometa, a koji u konačnici treba da bude usvojen od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Dokument po prvi put u Bosni i Hercegovini definira strateško opredjeljene države u vezi s upravljanjem podacima o terenu i preprekama, te nakon mnogo godina otvora put našoj zemlji da se uskladi s europskim regulatornim standardima u ovome području. Osim strateškog opredjeljenja i neupitnog transformativnog učinka kojeg će ova politika donijeti, poseban značaj leži u činjenici što po prvi put Bosna i Hercegovina ima usuglašen pristup i plan svih uključenih strana u ovu politiku.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA