Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja za lokacije BHANSA-e (LOT 1, 2, 3, 4, 5)

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA