Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke  usluge pregleda,ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme,opreme i instalacije zaštite na radu u objektima BHANSA-e za LOT 1 i LOT 2

10. prosinca 2020. | Javne nabave

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke  usluge pregleda,ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme,opreme i instalacije zaštite na radu u objektima BHANSA-e za LOT 1 i LOT 2

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA