Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge pregleda, ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme i instalacija zaštite na radu u objektima BHANSA-e na području Federacije BiH i Republike Srpske LOT 1 i LOT 2

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA