Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke odvjetničkih usluga

2. srpnja 2021. | Javne nabave

Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke odvjetničkih usluga

Ured za razmatranje žalbi BiH je Rješenjem broj: JN2-01-07-1-1504-8/21 od 16.06.2021. godine u potpunosti poništio postupak javne nabavke odvjetničkih usluga pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke odvjetničkih usluga broj: 1-25-16-4-1071-1/21 od 10.03.2021. godine, kao i sve akte donesene u postupku javne nabavke.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA