Obavijest o postojanju sukoba interesa

4. svibnja 2023. | Javne nabave

Obavijest o postojanju sukoba interesa

Na temelju članka 52. stavak (7) Zakona o javnim nabavama  (“ Službeni glasnik BiH ”, broj: 39/14 i 59/22 – u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – kao Ugovorni organ obavještava da postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, kako slijedi:

„NGP“ d.o.o.

„Bičakčić d.o.o“

„Begroup d.o.o.“

„Alfa Inženjering d.o.o“

„Eko Rem d.o.o“

a što je utvrđeno na temelju Izjava koje su prikupljene i dane u skladu s odredbama stavak (6) navedenog članka Zakona.

Ova obavijest će se ažurirati bez odlaganja ukoliko nastupe promjene.“

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA