Informacija

30. rujna 2021. | Javne nabave

Informacija

U skladu sa članom 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku usluge podrške projekta Funkcionalnog zračnog bloka Centralne Europe (FAB CE).

Dokumentacija, tj. zahtjev za učešće, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi: Ortiješ bb, Mostar.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA