Informacija

8. srpnja 2021. | Javne nabave

Informacija

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:

U skladu sa članom 21. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci zakupa komunikacionog voda za potrebu povezivanja BHANSA i Austrocontrol, te BHANSA i GroupEAD za potrebu prenosa podataka AMHS i EAD.

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće, može se preuzeti u prostorijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na osnovu zahtjeva za preuzimanje Poziva za dostavu zahtjeva za učešće.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA