Obavijest za stranke

Obavijest za stranke

19. ožujka 2020. | Novosti

Obavijest za stranke

S obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID 19), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) do daljnjega neće primati stranke.
U skladu s preporukom nadležnih institucija u vezi s pojavom COVID-19, a u cilju sprječavanja širenja zaraze, svi poslovni sastanci u BHANSA-i održavat će se samo ako je to neophodno u svrhu osiguravanja sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. Stranke se upućuju na komunikaciju putem e-pošte i telefona.
Uvode se i privremena pravila za dostavu i podnošenje podnesaka. Sve zahtjeve, podneske, dopise i upite BHANSA će zaprimati putem e-pošte ili pošte te će sve službene akte (rješenja, dopise, zaključke, dozvole) dostavljati strankama isključivo putem pošte na kućnu adresu.
Ukoliko dokumentaciju dostavljate putem e-pošte, molimo Vas da svu prateću dokumentaciju skenirate, priložite u e-pošti, te sačuvate originale dostavljenih dokumenata. U slučaju bilo kakvih nedostataka u zahtjevima bit ćete obaviješteni putem e-pošte i telefonski.
U svrhu nesmetane dostave molimo Vas da u pošiljci ili e-pošti naznačite točnu adresu na koju želite da Vam se obavi dostava.
Hvala Vam na razumijevanju!

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA