Информација (29)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења за набавку услуге пружања радарских података од секундарних надзорних радара Псуњ и Козјак у сврху радарског покривања у ваздушном простору БиХ.

Документација, тј. захтјев за учешће, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е