avesun080700035.jpg
Проток ваздушног саобраћаја

Управљање протоком ваздушног саобраћаја (Air Traffic Flow Management – ATFM) је услуга успостављена у сврху постизања безбједног, редовног и ефикасног одвијања ваздушног саобраћаја, уз максимално коришћење капацитета контроле ваздушног простора.

У том смислу Одсјек за управљање токовима ваздушног саобраћаја (ATFM) обавља послове и задатке који се односе на креирање анализа и симулација те максимализацији ефикасности управљања протоком ваздушног саобраћаја у блиској сарадњи и координацији са стручним органима EUROCONTROL -a.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е