05.jpg
Управљање ваздушним саобраћајем

Одсјек за управљање ваздушним саобраћајем (Air Traffic Management – ATM ), BHANSA-е, задужен је за пружање оперативних услуга у ваздушном простору под својом надлежношћу.

АТМ обавља послове и задатке који се односе на:

  • креирање спроведбено-техничких докумената и других прописа и аката из области технологије рада обласне, терминалне и прилазне контроле летења;
  • програмско дефинисање обуке за контролоре летења и помоћно ваздухопловно особље;
  • планирање ваздушног саобраћаја;
  • организацију и употребу ваздушног простора;
  • цивилно-војну координацију у планирању, организовању и употреби ваздушног саобраћаја;
  • анализу, планирање, симулацију и управљање токовима ваздушног саобраћаја;
  • креирање конвенционалних и просторних (PRNAV) навигацијских поступака;
  • дизајнирање инструменталних и визуелних процедура за летење;
  • обављање картографских послова за потребе BHANSA –е;
  • вођење и анализу базе података о ваздухопловним препрекама у  надлежности BHANSA -е.

Представници АТМ-а BHANSA-е учествују у координацији и раду стручних органа Европске организације за сигурност ваздушног саобраћаја (EUROCONTROL) из области управљања ваздушним саобраћајем.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е