05.jpg
Посао

Запошљавање младих професионалаца приоритет је кадровске политике BHANSA-е.

У процесу запошљавања BHANSA се руководи политиком једнаких прилика за све кандидате, поштујући у потпуности равноправност полова у процесу селекције.

Посао у BHANSA-и подразумјева константан професионални развој запосленика у складу са захтјевима индустрије ваздушног саобраћаја, при чему се нуде бројне могућности професионалног усавршавања на локалном и међународном нивоу.

Од својих запосленика BHANSA очекује поштовање највиших професионалних  стандарда у обављању свакодневних дужности и задатака.

Запослени у BHANSA -и остварују своја радна права и обавезе по Закону о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13)

У циљу стварања атмосфере сарадње и међусобног поштовања BHANSA је развила и Етички кодекс којег су се у раду дужни придржавати сви запосленици.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е