20.jpg
FAB CE

FAB CE је успостављен  у оквиру заједничке иницијативе седам земаља (Аустрије, Босне и Херцеговине, Чешке, Хрватске, Мађарске, Словачке и Словеније) и пружаоца услуга у ваздушној пловидби у Средњој Европи. Земље чланице су склопиле Споразум 2011., којем је БиХ приступила 5. маја 2011. године.

Успостава девет функционалних блокова (Functional Airspace Block – FABs) ваздушног простора у Европи дио је иницијативе за стварање Јединственог европског неба  (Single European Sky – SES) . Циљ иницијативе је стварање Јединственог европског  ваздушног простора независног о државним границама, с нагласком на унапрјеђењу сигурности,  ефикасности управљања трошковима и повећању капацитета, те смањењу кашњења у ваздушном саобраћају.  Јединствено европско небо, између осталог, подразумијева и прекогранични сервис тј. пружање услуга у ваздушном простору неке друге државе, односно тржишно надметање пружаоца услуга у ваздушној пловидби у Европи, искључиво заснованим на критеријима ефикасности.

Ради се о тренутно најважнијој иницијативи која се спроводи под заштитом Европске комисије (ЕC)  у подручју ваздушног промета у Европи.

Међу најважнијим задацима у сарадњи пружаоца услуга у ваздушној пловидби у FAB CE-у је креирање заједничког петогодишњег Плана ефикасности (FAB CE Performance Plan) који обухвата управљање безбједношћу ваздушног саобраћаја, капацитетима, околином и трошковима. Сарадња се спроводи  и на другим подручјима као што су школовање контролора летења, оптимизација услуга у циљу повећања ефикасности, усклађивање процеса модернизације техничких система, а  у складу са захтјевима интероперабилности и сл.

http://www.fab-ce.eu/

 

Чланице FAB CE-a

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е