21.jpg
BHANSA у бројевима

BHANSA тренутно има 428 запосленика.

 

Структура запосленика у BHANSA-и према степену стручне спреме, старости и полу приказана је у наредним дијаграмима и изражена у постотцима у односу на укупан број запосленика:

 

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е